No results found.

Драг шампионат

 
Клас „Стритйт-FWD „ пилот точки
1. Иван Митев(Рибата) 56(6)
2. Теодор Айнаджиев 33
3. Петър Любенов 18
4. Ивайло Колев 15
5. Веселин Стефанов 12
6. Марио Занков 12
7. Димитър Златаров 10
8. Георги Тодоров 10
9. Борислав Калев 8
Клас „Стрийт-RWD“    
1. Иван Иванов 50
2. Благой Петров(Бижуто) 42(6)
3. Веселин Чутурков 30
4. Митко Тонев 12
5. Николай Минков 12
6. Георги Бахчевански 10
7. Красимир Лилов 10
8. Николай Георгиев 8
9. Стоимир Соицов 8
Клас „Стрийт-Дизел“    
1. Кирил Ненов 56(6)
2. Петър Николов 33
3. Ивайло Георгиев 24
4. Теодор Тодоров 23
5. Росен Илиев 18
6. Николай Баев(Чудото) 10
7. Адриян Милков 10
8. Евгени Евгениев 8
Клас „500+“    
1. Благой Петров(Бижуто) 56(6)
2. Венцислав Райчинов 33
3. Николай Савов 18
4. Цецо 15
5. Йордан Димитров 12
6. Даниел Желев 12
7. Георги Георгиев 10
8. Владислав Бориславов 10
9. Николай Минков 8
Клас „Стрийт-Свободен“    
1. Николай Колев 50
2. Асен Сарафиев 36
3. Константин Динев 18(6)
4. Теодор Тодоров 15
5. Владислав Георгиев 15
6. Мирослав Бъчваров 12
7. Владимир Мехтеров 10
8. Николай Савов 10
9. Адриан Каменов 8
10. Венцислав Райчинов 8
Клас „Профи-А“    
1. Веселин Василев 36(3)
2. Ташко Найденов 35
3. Анатоли Тодоров 30
4. Митко Димитров 25
5. Живко Живков 18
6. Милен Георгиев 16
7. Ивайло Денишев 12
8. Радослав Стоименов 10
Клас „Профи-Б“    
1. Петър Василев 33
2. Дойчин Миндов 25
3. Павел Павлов 25
4. Сорин Мавру 18
5. Христо Петров 16(6)
6. Боян Велев 15
7. Адриан Каменов 12
8. Живко Живков 12
9. Георги Кошев 10
10. Даниел Желев 8
11. Борис Михайлов 8
Клас „Профи-С“    
1. Мартин Николов 56(6)
2. Николай Колев 33
3. Асен Сарафиев 22
4. Константин Динев 18
5. Даниел Желев 15
6. Сорин Мавру 12
7. Георги Георгиев 10
8. Теодор Тодоров 8

Оставете коментар